Br Sc8

Skottland: Kilbar, Barra


...-ir : þur(:)kirþu : s(t)i-(a)r ¶ ...-r (:) is (:) kurs : s-- (:) ristr ¶ ...- (:) --

Efter Torgeir, Steinars dotter, är korset ristat


Stenkorset från år 900 - 1100 upptäcktes 1865 på den övergivna kyrkogården i Kilbar på ön Barra i Yttre Hebriderna. En kopia står idag i kyrkan i Kilbar.
Stenen står utställd på Museum of Scotland i Edinburgh, där den vänstra bilden, med runinskriften, är tagen. Bilden till höger visar stenens baksida, och är tagen på utställningen Celtes et Scandinaves på Musée National du Moyen Age i Paris 2008. Museet ville uppenbarligen visa den dekorerade sidan, och gömde runtexten bakom en metallställning och i skuggan av andra dekorerade stenar.

Foto © Christer Hamp 2010-06-13 och 2008-11-23