England: St. Benets Abbey


?(k)kofrukR(m)þ
okinifuitR
wartRsom
(i)RsoRnRs?
?þ(u)__r?hR

-


En vikt blyplåt från St. Benets Abbey, Horning, Norfolk. Nonsensrunor av nordisk typ, troligen en besvärjelse. Finns nu i Norwich Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09