Dalarna: Isala, Svärdsjö socken


ᚢ ᚴᛅᛅᚼᛚᛁᚱ

u kaahlir

 


Kungsladan i Isala ska vara en av de platser Gustav Vasa besökte när han flydde undan danskarna vintern 1520. Men de tidigaste berättelserna om det är upptecknade 1667, så de bör tas med en ordentlig nypa salt, och det är stor risk att runinskriften på ladans baksida är betydligt yngre än så.
Inskriften är skuren i fjärde stocken nedifrån, någon meter från högra gaveln och är omkring 15 cm lång. På samma stock finns klotter daterat 1904. Runorna är av vikingatida typ, en typ som inte använts under den tid som ladan har funnits. Rimligtvis bör det alltså röra sig om en sentida inskrift, troligen gjord under 1900-talet. Man kan i alla fall undra vad den betyder ...

N 60.770426
E 15.943672

Foto © Christer Hamp 2005-07-30

Tillbaka till listan