D RAÄ Silvberg 152

Dalarna: Sandvik, Silvbergs socken


ᛏᛁᚤᛁᛚᛚᛗᛁᚾᛁᛁᚱᛁᚾᚨᛚᛏᛏᚾ

tiyillminiirinalttn

-


Det är inte säkert att detta är den ristning Riksantikvarieämbetet har dokumenterat, för jag kunde inte se någon runa alls på berghällen. Platsen ligger omkring 80 meter väster om den position som anges i Fornsök. Den möjliga ristningen fins på en häll omedelbart väster om och kanske delvis under en brygga på Stora Ulvsjöns södra strand, öster om Kvarnnäset. Tydningen av runorna ovan har jag helt hämtat ur Fornsök.

Foto © Christer Hamp 2010-08-07