D Rv 163

Dalarna: Orsbleck Ollargården, Orsa


OEohk
ierk ulsun an afer gort lofted 1635 ierk årdesu afer gort lo ...

OE OHK
Erik Olsson han har gjort loftet 1635 Erik detta år har gjort loftet


Inskriften finns på stocken över ingångsdörren. Byggnaden finns numera på Zorns gammelgård i Mora. På bilden härintill är inskriften delad i två delar för att den ska få plats. De sista runorna rt på övre bilden syns även som de första på den undre bilden.
Slutet av inskriften är skadat. De bokstäver och runor som står i övre raden ser ut som namninitialer, och kan vara skrivna vid ett annat tillfälle. Mårten Sås tipsade mig om översättningen av ordet årdesu.

Litt.: Johannes Boëthius: En dalsk runinskrift från Orsa (Svenska Fornminnesföreningens tidskrift 1904, s. 222-226)

Foto © Christer Hamp 2006-06-24

Tillbaka till listan