D Rv 20

Dalarna: Blyberg, Älvdalens socken


anders olsun . hafer . giort . sklä . utaf : grån . at . hån . skal . giära : sina : tinest 1608
PMMLD 1726

Anders Olsson har gjort skålen av gran att hon ska göra sin tjänst. 1608.


Träskålen finns i henbygdsmuseet Rots Skans. På skålen finns också en senare inskrift med initialer. En skål från 1596 är också gjord av Anders Olsson (D Rv 174).

Foto © Christer Hamp 2010-07-10