D Rv 3

Dalarna: Rot, Älvdalens socken


EOS afuer giol läla lrug den 29 oclober anno 1752

Erik Olsson har gjort detta tråg den 29 oktober anno 1752


Ärtrännan finns nu i hembygdsmuseet Rots Skans. Erik Olsson vände konsekvent t-runan åt fel håll så den blev ett l i stället. Enligt Helmer Gustavson är detta en av de sista inskrifter där t-runan använts.

Foto © Christer Hamp 2010-07-10