D Rv 74

Dalarna: Billingsbodarna, Älvdalen


ANO 1730 LIS OMS OOS ALS IRS NLS : dne : 11 : iulius är går mycyen mat på tnta bordnt vnlnst end som adn så mycit amne

Anno 1730 [initialer till sex personnamn] den 11 juli. Här går mycken mat på detta bordet. Väles den som hade så mycket. Amen.


En ironisk kommentar till det fattiga livet i 1700-talets Älvdalen. "Väles den" är älvdalska för "lycklig den". Bordet finns nu på hembygdsmuseet Rots skans i Älvdalen.

Foto © Christer Hamp 2010-07-10

Tillbaka till listan