D Rv 77

Dalarna: Älvdalen


ulåfä : sfä : kart
ulåfä : afä kart

Olof har gjort


De två vävlättorna från 1600-talet finns nu i hembygdsmuseet Rots Skans.

Foto © Christer Hamp 2010-07-10