D Skansvakten 1977;16

Dalarna: Älvdalen


detta bärträ gorde jag den 10 september 1907 oos


De här runorna skars in i träet år 1907 av Perlas Olof Olsson (1848 - 1930) på Perlasgården i Månsta by i Älvdalen. De runor han använde är identiska med dem på den omdebatterade Kensingtonstenen från USA, inklusive siffrorna. Förhållandet mellan de två inskrifterna är omdebatterat. Tecknen är så identiskt lika att det är klart att det finns ett samband mellan inskrifterna. Frågan är om det i början av 1900-talet fanns en sådan runskrift i Älvdalen, och att alltså Kensingtonstenen är inspirerad av runorna från Älvdalen, eller om Perlas Olof Olsson hade läst om Kensingtonstenen och kopierat skriften.
På övre bilden syns hela oket, därunder texten förstorad och uppdelad på två bilder. Bilderna är tagna på hembygdsmuseet Rots Skans, där oket förvaras.

Runorna ovan är satta med mitt eget typsnitt Runic Kensington CH, som kan laddas ned här nedan.

Ristare: Perlas Olof Olsson

Foto © Christer Hamp 2010-07-10

Tillbaka till listan