DK Bh 1

Bornholm: Klemensker-sten 1


(kun)iltr : l(e)t : r(e)isa : st(e)n : þ(e)n(sa) : ef
tir : auþbiarn : bonta : sin : kristr :
hialbi : siolu : auþbiarnar : i lus : auk : bratis
kristr : hialbi : siolu : (auþ)
biarnar : auk : ku(niltar)
: auk : santa mikel : i lius : auk : baratis

Gunhild lät resa denna sten efter Ödbjörn, sin man. Kristus hjälpe Ödbjörns själ i ljus och paradis. Kristus och Sankt Mikael hjälpe Örbjörns och Gunhilds själ i ljus och paradis.


Runstenen står rest på södra sidan Klemensker kyrka, i hörnet mellan kor och skepp. Tidigare har den legat som bro över en liten bäck. Den är från övergången mellan vikingatid och medeltid, omkring år 1075 - 1125. Bilden visar inte hela inskriften, som går runt stenen.

Foto © Christer Hamp 2013-05-23