DK Bh 10

Bornholm: Rutsker-sten


...r : let ...t : su... | ...uþ : halb... auk : ku...

... lät ... sin son ... Gud hjälpe ... och Guds moder


Det som återstår av runstenen restes år 2000 på den gräsbeväxta kullen sydväst om kyrkan. Den satt tidigare inmurad i kyrktornet.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22