DK Bh 13

Bornholm: Bodilsker-sten 1


ᛁᛦᚱ

...(i)R r...

-


Två fragment finns bevarade av den här runstenen av röd sandsten. Det ena fragmentet, det som syns på den här sidan, sitter klamrat till väggen i vapenhuset i Bodilsker. Det andra ska finnas i Bornholms museum, men vid mitt besök hade det nyligen blivit flyttat från museet, oklart vart.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21