DK Bh 28

Bornholm: Åker-sten 2


kuþmund : auk : f(ry)biorn : resdu : stein : eiftR : isbiorn : faþur : sin : | kuþ : hialbi : siolu : hans :

Gudmund och Fröbjörn reste stenen efter deras fader Esbjörn. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står klamrad till väggen i Åkirkeby kyrkas vapenhus. Den är först dokumenterad på 1600-talet, då den låg som bro över en å. Den flyttades därifrån till Åkirkeby prästgård, och ställdes 1822 upp i vapenhuset. I vapenhuset finns även DK Bh 28.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21