DK Bh 30

Bornholm: Åker-font


þita : iR : saNti gabrel : ok : sehþi : saNta mari(a) : at han sku|Ldi : barn : (f)yþa : þita : iR : elicabeþ : ok : maria : ok : hailsas | : hiar : huilis : maria sum | : han : barn : fydi : skapera : himic : ok : iorþaR : sum os : le|ysti | þita : iRu : þaiR : þriR : kunuGaR : (s)um : (f)y(r)sti : giarþu : ofr : u|arum : drotNi : hiar : tok : (h)aN (uiþ)r : (kunuG)a : o(f)ri : uar drotiN | hiar : riþu : þaiR : burt : þriR : kunuGaR : | siþan þaiR : ofra(t) : ---a : (o)rum : drotNi | þaiR : þet : hi(a)- : fram : s--(u) : (io)þaR : toku | uarn : drotin : ok --Nd- : --N : uiþ- -re : ok : (g)etu | siþan : ladu : (þa)iR : haN : burt : þiaþa(n) : buNdiN | ok : (n)ehldu : hiar : ioþaR : iesus : a krus : si : fram : a þita | sihraf(R) : (m)e--e-(i) :

Detta är sankt Gabriel, som sade till sankta Maria, att hon skulle föda ett barn.
Detta är Elisabet och Maria, som hälsar på varandra.
Här vilar Maria när hon fött barnet, himlens och jordens skapare, som förlöste oss.
Detta är de tre kungar som först offrade till vår Herre.
Här tog han emot kungarnas offer, vår Herre.
Här red de bort, de tre kungarna, sedan de offrat till vår Herre.
De det här fram ... judarna tog vår Herre och band honom vid trädet och vaktade honom.
Sedan ledde de honom bort därifrån bunden.
Och här spikade judarna Jesus på korset.
Se detta framför er. Mäster Sighref.


Dopfunten av gotländsk sandsten står i Åkirke. Den är huggen omkring år 1200 och språket är gotländska. Bilderna visar det som runtexten berättar, men texten står inte alltid exakt över respektive bild.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21