DK Bh 44

Bornholm: Ibsker-kalkristning


iako=b

Jakob


Putsinskrift i murbruket mellan två stenar i tornets andra våning i sydvästra hörnet, någon meter ovanför golvet. Danske Runeindskrifter daterar inskriften till 1150-1250, det vill säga den tid kyrkan byggdes. Kyrkan var ursprungligen vigd till sankt Jakob.

Foto © Christer Hamp 2013-05-22