DK Bh 67

Bornholm: Østre Skovgård-blyamulet


…k(r)--(t)us æ | …-tris … --ræh | tu …- …---

... Kristus ... faderns (?) ...


Blyamuletten upphittades 2008, och var då hoprullad. Tolkningen ovan är enligt Danske Runeindskrifter och är gjord efter den hoprullade amuletten. Senare har den rullats ut, och visades på Nationalmuseet i Köpenhamn 2016, men någon senare tolkning har jag inte sett.

Foto © Christer Hamp 2016-05-21