DK Bl 1

Blekinge: Åryd-sten


fuþorkeniastblm

-


Inskrift på återanvänd sten, i “offerlunden” vid Halahult. Skyltad parkering finns 300 m norr om stenen, och en stig går till lunden, som ligger i en beteshage för hjortar. Runinskriften är från medeltid eller senare, och på skylten vid stenen framförs misstanken att hela offerlunden är anlagd på 1600-talet som en historisk lek.

N 56,29746
E 14,99848

Foto © Christer Hamp 2013-05-25