DK Bl 10

Blekinge: Lösen-sten 3


[ANO þNI M|CCCX (i) asio (m)i) lo](t) gøræ þen(æ) [siææn | aaeiokR | þusi]n au- føþø[ir urkræiæeer]

I Herrens år 1310 i Åsjö Mi lät göra denna sten och fader ...


Gravstenen från 1310 eller 1311 står på norra sidan av en kulle på kyrkogården några meter söder om Lösens kyrka. När den upptäcktes 1746 låg den nära altaret i kyrkan. Stenen är den enda danska runsten som är uttryckligen daterad.

Foto © Christer Hamp 2013-05-25