DK Fyn 23

Fyn: Odense-blyamulet


+ (u)nguænsinæ : pr(i)nsin + sal : kotolon ¶ anakristi : anapisti (k)ard--r : nardiar ¶ : ipodiar : kristus uinkit kristus ræg¶net : kristus imperat * kristus ab omni ¶ malo mæ asam : liparet : krux kristi ¶ sit : super me * asam * hik : æt ubikuæ * ¶ + khorda * + inkhorda + khord(a)i ¶ + agla + sanguis kristi signet me +

... Kristus segrar, Kristus härskar, Kristus befaller, Kristus från allt ont skydde mig, Asa, kristi kors vare över mig, Asa, här och överallt ... agla Kristi blod signe mig.


Den medeltida blyamuletten finns i Odense Bys Museer. Texten är avfattad på latin och innehåller en del trollformler, bl.a. den vanliga agla, som är de hebreiska initialerna i den kabbalistiska formeln Atah Gibor Le-olam Adonai, som fritt översatt betyder Du är en hjälte i evighet Herre.

Foto © Christer Hamp 2010-05-23