DK Fyn 42

Fyn: Egense-font


astret : ikkrei : filius :

Astrad, Ikkreis son


Dopfunten står nu i kyrkan, men stod från 1555 till 1892 i den gamla prästgårdens trädgård.

N 55,056023
E 10,52788

Foto © Christer Hamp 2009-05-25