DK MJy 1

Midtjylland: Mønsted-kvadersten 1


fuþorkhniastblmR

-


Överliggaren av granit är nu inmurad i Mønsted kyrka i tornets norra vägg, synlig från utsidan, men där finns ingen dörr eller fönster. Stenen är huggen under första hälften av 1100-talet. Runraden har här tydligen påverkats av det latinska alfabetet: ml har ändrats till lm.

N 56.450195
E 9.188730

Foto © Christer Hamp 2010-05-26