DK MJy 28

Midtjylland: Asmild-sten


þurkutr : þurkus ' ¶ tutiR : þkuþulfs : sunaR (:) ¶ sati : stin : þosi : iftiR : busa
uir sin : tiþita : mon : muaR : h-... ¶ : tutur :

Torgun, dotter till Torgot, Tjodulfs son, satte denna sten efter Bosi, sin man, härold ... dotter.


Runstenen står i vapenhuset i Asmild kyrka i Viborg, Nørrejylland. Slutet av inskriften är inte klart.

Foto © Christer Hamp 2005-06-01

Tillbaka till listan