DK MJy 3

Midtjylland: Funder-søjlefod


nikl=as

Niklas


Runorna är huggna på foten av den yttersta vänstra sockeln i portalen mellan vapenhuset och kyrkan. Inskriften är daterad till omkring år 1150.
Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2008-05-29

Tillbaka till listan