DK MJy 32

Midtjylland: Viborg-blyamulet


+ (?)...(s)-(s)(i)(u)--(a)-(-)-(i) --(f)a o + --(-) (n)o--(-)--(?) ¶ s(u)sbiristæ (s)(t)(æ)(n)i(æ)(s)uæ no(m)inæ (s)b(i)(r)i ¶ mitius(æ)(o)ni fibri amæn akla (+) mari(a) +

... alfa omega ... nomine(?) susbiristæ ... nomine spiritus mitiusæoani febris amen agla Maria


Blyremsan hittades vid utgrävning av den tidigare S:t Mathias kyrkogård. Den var hoprullad och sprack i åtta delar vid utrullningen. Den finns nu i Viborg stiftsmuseum. Texten är troligen en besvärjelse avsedd att dämpa feber.

Foto © Christer Hamp 2010-05-26