DK MJy 37

Midtjylland: Ålum-sten 1


tuli : (r)(i)s-(i) : stin : þasi : aft ¶ ikal:t : sun : sin : miuk (:) (k)¶(u)... ...k : þau : mun(u) ¶ mini : m-(r)gt : ¶ iuf (:) þirta :

Tole reste denna sten efter Ingjald, sin son, en mycket bra man. Detta minnesmärke ska ...


Runstenen står i vapenhuset i Ålum kyrka, Nørrejylland. Den satt tidigare inmurad i vapenhusets sydöstra hörn, delad i tre delar. Till höger om den står DR 95.

Foto © Christer Hamp 2005-06-01

Tillbaka till listan