DK MJy 39

Midtjylland: Ålum-sten 3


: uikutr : risþi : stin : þonsi : iftiR : oski : sun : sin : kuþ : hialbi : hons : silu : uil

Vigot reste denna sten efter sin son Esge. Gud hjälpe hans själ väl.


Runstenen står rest intill Ålum kyrka (Nørrejylland) på södra sidan, intill DK MJy 40. När den upptäcktes 1890 låg den nedanför kyrbacken med runinskriften nedåt, och visade bara baksidan med en inhuggen ryttarfigur. Den bilden är nu inte ifylld och mycket svår att se.

Foto © Christer Hamp 2005-06-01

Tillbaka till listan