DK MJy 41

Midtjylland: Rimsø-sten


þuriR : bruþiR : ainraþa
rai=sþi : stain : þonsi : ¶ uft : muþur : sina : auk : ¶ ... ku... ¶ ... -auþi : sam : uarst : maki

Tore, Enrådes broder, reste denna sten efter sin moder och ... döden är en pojkes värsta olycka.


Runstenen står rest på en stor gravhög på Rimsø kyrkogård norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2008-05-30