DK MJy 44

Midtjylland: Laurbjerg-sten


bulnaus| |sanstai(n)
uili

Bolnautrs sanna sten [?]
Villi


Runstenen står i vapenhuset i Laurbjergs kyrka, Nørrejylland. Runformerna tyder på att ristaren kan vara svensk.

Foto © Christer Hamp 2005-06-01

Tillbaka till listan