DK MJy 57

Midtjylland: Borup-sten


asi : risþi : stin : þansi : iftiR : þurkut : faþ¶ur : sin : bufa : sun : bistat : þikn

Asi reste denna sten efter Thorgot, sin fader, Boves son, den bäste thegn


Runstenen står nu i vapenhuset i Borup kyrka ett par kilometer nordväst om Randers. Tidigare låg den som tröskel under norddörren med runsidan uppåt.

N 56.50480
E 9.98536

Foto © Christer Hamp 2017-05-31