DK MJy 59

Midtjylland: Randers-sten 1


[sbau(r) * r(i)si * stain * (a)si * u--... ...aba * sina * miuk * ---- * -----]
r : hra : kuan : ign :

Spurb reste denna sten efter ... en mycket bra man


Det som r kvar av runstenen str nu i Randers museum.

Foto © Christer Hamp 2017-05-31

Tillbaka till listan