DK MJy 6

Midtjylland: Gullev-kalkristning


...(i)(u)-(i)(s)(i)(a)...

-


Inskriften går i ett smalt band runt en liten nisch i korets norra vägg i Gullevs kyrka. Enligt Danske Runeindskrifter är den alltför förstörd för att kunna tolkas, och den är nu helt överkalkad och omöjlig att upptäcka.

Foto © Christer Hamp 2015-05-13