DK MJy 62

Midtjylland: Gjesing-sten 1


þuæþ ÷ gæþi ÷ þRni ÷ øæuf : Rfæ : þRriæ ÷ æbi ÷ sun ÷ la=khæ
(÷) yis ÷ beþ(i)(R) ÷ m[ar](i) : (n)aa=bisR=ll ÷ niklaøs : gæti
{HORDER}u{S}/{HO}r{DE}ru{S}

Thode gjorde detta valv över Thure, son till Ebbe den långe
Vis, bed, o Maria o[m] nåd! St Nikolaus vakte [hans] själ!
Horderus [högg stenen]


Gravhällen från 1100-talet från kapellet på godset Giesingholm på Nørrejylland finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Den döde Thore är sannolikt biskop Thure av Ribe som dog i slaget vid Foteviken 1134. Stavningen i inskriften återspeglar den gamla jylländska dialekten.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan