DK MJy 72

Midtjylland: Randlev-kalkristning


þis(m)(a)...-g(e)sm(i)s
þismas(m) r

-


Kalkristningen från omkring år 1100 till 1300 finns i korets norra vägg i Randlev kyrka i Over Randlev 4 km sydost om Odder. Den upptäcktes 1987 och har inte kunnat tolkas.

N 55.94396
E 10.18634

Foto © Christer Hamp 2010-05-28