DK MJy 87

Midtjylland: Illerup-skjoldhåndtagsbeslag 3


ᛚᚨᚷᚢᚦᛖᚹᚨ

laguþewa

Sjöman


Sköldhandtaget av silver från 200-talet från Illerup, finns nu i Moesgård Museum, Århus. Runorna går från höger till vänster, alltså spegelvänt mot runorna här ovanför. Ordet är ett mansnamn, och betyder "havets tjänare", alltså sjöman. Han var troligen sköldens ägare. Några av runorna stämmer inte med de standardiserade runor som syns här ovan. Runa 6 e har rak överliggare och runa 7 w har dubbelsidig båge.

Foto © Christer Hamp 2011-05-18

Tillbaka till listan