DK MJy 92

Midtjylland: Illerup-drikkehornsbeslag


fu--R
fra

-


Bronshornet från 200-talet kommer från utgrävningar i Illerup och finns nu utställt på Moesgård museum, Århus. Det kallas dryckeshornsbeslag, men Danske Runeindskrifter reserverar sig med att det också kan vara ett signalhorn. Inskriften är så svag att den är mycket svår att se i montern. I vänstra delen av beslaget finns några runor till, men dem har jag ingen bild av.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2011-05-18

Tillbaka till listan