DK MJy 98

Midtjylland: Sønder Vissing-sten 1


tufa ' lRt ' kaurua ' kubl ¶ mistiuis ' tutiR ' uft ' muþur ¶ sina ' ¶ kuna ¶ harats ' hins ' kuþa ' kurms ¶ sunaR

Tova, Mistivirs dotter, hustru till Harald den gode, Gorms son, lät göra minnesmärket efter sin moder.


Runstenen i granit står rest i Sønder Vissing kyrka, mot kyrkorummets västra vägg

N 56,023176
E 9,64213

Foto © Christer Hamp 2008-05-29