DK NJy 25

Nordjylland: Aggersborg-kalkristning 7


ma=rgaræta '

Margareta


Putsinskriften finns på kyrkorummets norra vägg, synlig i en öppning i panelen. En knapp meter öster om den finns DK NJy 24.

Foto © Christer Hamp 2008-05-27