DK NJy 36

Nordjylland: Galtrup-sten


hær ligr ÷ ¶ isulfr : þo¶r(g)ils : sun

Här ligger Isulf, Torgils son


Gravhällen av granit sitter inmurad i tornets södra sida en dryg meter över marken, synlig utifrån.

N 56,845343
E 8,72458

Foto © Christer Hamp 2008-05-27