DK NJy 38

Nordjylland: Rakkeby-kalkristning


(l)(e)(o=r)/(l)(e)(u)
kkkiii
mat
(m)at-rt
faki(l) : uiuæs
-------

-


Kalkristningarna på korets nordvägg är daterade till 1100 - 1300. De upptäcktes 1984 när kyrkan restaurerades.

Foto © Christer Hamp 2017-06-01