DK NJy48

Nordjylland: Nøvling-fibula


ᛒᛁᛞᚨᚹᚨᚱᛃᚨᛉᛏᚨᛚᚷᛁᛞᚨᛁ

bidawarijaR talgidai

BidawarijaR skar


Fibulan från 200-talet finns i Lindholm Høje museum. Den upphittades 1963 vid utgrävning av en grav. Namnet BidawarijaR betyder "den som avvärjer ett hugg".

Foto © Christer Hamp 2011-05-19