DK NJy 50

Nordjylland: Farsø-sten


: tu(s)(t)i : uk : osbiurn : rsþu : stin : þonsi : (a)ft : tufa ¶ : bruþur : (s)(i)(n)/---...

Toste och Åsbjörn reste denna sten efter Tofi, sin broder


Runstenen står delvis inmurad i vapenhusets västra vägg på insidan.

Foto © Christer Hamp 2008-05-28