DK NJy 65

Nordjylland: Giver-sten


kali : sati : stin ¶ þonsi : ift : þursin ¶ faþur : sia : ha(þ)¶a : kuþon : þign :

Kalle satte denna sten efter Torsten, sin fader, en mycket god man


Runstenen av granit står rest på kyrkogården på vapenhusets östra sida. På baksidan av stenen finns skålgropar från bronsåldern.

Foto © Christer Hamp 2008-05-28