DK NJy 71

Nordjylland: Års-sten


osur : sati : stin : þonsi : aft : ual:tuka : trutin : ¶ × sin
× stin : kuask : hirsi : stonta : loki : saR : ual:tuka × ¶ × uarþa : nafni

Ösur satte denna sten efter Valtoke, sin herre. Stenen förkunnar att den ska stå här länge. Den ska nämna Valtokes hög.


Den dubbelsidiga runstenen står rest på en liten hög på kyrkogården sydväst om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2008-05-28