DK NJy 74

Nordjylland: Hobro-sten 2


᛬ ᚦᚢᚱᛁᛦ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚮᛅᛋᛁ ᛬ ᛅᚢᚠᛏᛁ ᛬ ᚴᛅᚱᛚ ᛬ ᚼᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᚮᛅ ᛬ ᚠᛦᛚᛅᚴᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᚮᛅᚾ ᛬ ᛏᚱᛦᚴ ᛬

: þuriR : risþi : stin : þoasi : aufti : karl : hin : kuþoa : fRlaka : sin : harþ
a : kuþoan : trRk :

Tore reste denna sten efter Karl den gode, hans vän, en mycket god man.


Runstenen står rest i ingångshallen till huset närmast till vänster om biblioteket i Hobro. På väggen intill ytterdörren finns en skylt som talar om att stenen finns i huset. Egendomligt nog finns en sten i Västergötland med nästan samma text, Vg 112 Ås.

N 56.63846
E 9.79282

Foto © Christer Hamp 2010-05-26