DK Sj 3

Sjælland: Søborg-teglsten


þæn : fyrst=æ

Den förste


Tegelstenen från 1100-talet sitter i 17e stenskiftet över marken i korets sydöstra hörnlisen, 80 cm väster om hörnet.

N 56.086320
E 12.317740

Foto © Christer Hamp 2009-05-31