DK Sj 30

Sjælland: Roskilde Domkirke-kalkristning 2


ᛁᛆᛋᚮᛒᚢᛋ ᚱᚢ

iasobus ru

Jakob ...


Kalkristningen från tiden efter 1250 är gjord i den norra kormurens insida närmast den östra pelaren. Den befinner sig nu bakom korstolarna, men kan ses om man lutar sig fram. Ristningen DK Sj 29 sitter helt dold bakom korstolarna några meter åt väster och kan inte ses. De båda ristningarna upptäcktes vid restaurering av kyrkan 1980.

N 55.64255
E 12.08071

Foto © Christer Hamp 2011-05-16