DK Sj 35

Sjælland: Snoldelev-sten


kun'uAlts| |stAin ' sunaR ' ruHalts ' þulaR ' o salHauku(m)

Gunvalds sten, son av Roald, berättare i Salhøg


Runstenen från Snoldelev på Sjælland står nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften är från 700-talet. Thul betyder troligen talare, berättare. Vid utgrävningar 1986 påträffades en grav från tidig vikingatid, som kan ha samband med stenen. Hakkorset och triskelen av tre dryckeshorn är säkert samtida med runinskriften, men det stora hjulkors som också finns på stenen antas vara från bronsåldern.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22

Tillbaka till listan