DK Sj 46

Sjælland: Gørlev-sten 1


þiauþui ÷ risþi ÷ stin þonsi ÷ aft uþinkaur ÷ ¶ fuþorkhniastbmlR ÷ niut ual kums :
þmkiiissstttiiilll (:) iak sata ru--r| |ri(t) ¶ kuni armutR kru(b)------

Thjodoi reste denna sten efter Odinkar. fuþorkhniastbmlR. Njut kumlet väl!
Tistel mistel kistel. Jag satte runorna rätt. Gunne [och] Armund begravde [?]


Runstenen med Helnæs-Gørlev-runor står i vapenhuset i Gørlev kyrka, Sjælland, tillsammans med DK Sj 47. Den är ovanligt stor och tung, och också ovanlig på grund av de många trollformlerna som är avsedda att hålla den döde på plats. "Njut kumlet väl" betyder: Stanna där och gå inte igen! Runraden är ovanlig på runstenar och lär också ha haft magisk betydelse. Tistelformeln är omdebatterad, och magin avslutas med en försäkran om att den är rätt utförd. Man undrar vad Odinkar var för skrämmande person.

N 55.537954
E 11.225620

Foto © Christer Hamp 2015-05-11

Tillbaka till listan