DK Sj 59

Sjælland: Alsted-sten


eskil : sati : sina : þesi : eftiR : ystin : auk * fliR * bruþur * sin : sun : ystis : aþal:miki

Eskil satte dessa stenar efter Östen och efter sin broder Flir, Östens son, Adelsmärke


Runstenen står i Alsted kyrka, Sjælland, rest mot huvudskeppets västra gavel. Enligt Danmarks Runinskrifter bör aþal:miki uppfattas som ett tillnamn, och kan betyda huvudfana eller svärd.

Foto © Christer Hamp 2005-06-03

Tillbaka till listan